Erosie bestrijding

Preventie van Slibvervuiling in de Bouw

Slibvervuiling van waterwegen en riolen door bouwafspoeling is een groeiend probleem dat aan steeds strengere normering moet voldoen. Samen met onze partners hebben wij verschillende eenvoudige maar zeer efficiënte methodes ontwikkeld om organisch en anorganisch slib op te vangen. Dit zowel preventief ter plaatse en bijkomende remediërend in kanalen en rivieren.

Fijn Slib Afvang Netten op Werf

Fijn Slib Afvang Netten in Beek

Floc Opvang Netten

Versterkte Flocculant Netten

Flocculant Netten in Stroming

Flocs blijven vastzitten op Flocnet

Slib Opvang Rollen met Filtratie

Silt Val in Rivier door Rollen

Filtratie Over en Door Rollen

Producten

More info.

Erosie beheersing: preventief en remediërend

  • Afspoeling van bouw gronden
  • Filtering van pompwater
  • Opvangen van silt, slib, zand, partikels in kanalen en rivieren
  • Fixeren van oevers met moerasplanten en vaste planten
  • Stabiliseren van steile taluds en hellingen met spoeling
  • Behandeling van landbouw erosie in rivieren en beken
  • Preventie van dichtslibben van riolen met vast slib
  • Vertering van organisch slib

Commercial Projects (eu)

Public Spaces (eu)

Residential Homes (eu)

Services

Project Planning

Elk project is anders. Wij begeleiden jouw project van planning tot oplevering. Als je tijdig dit probleem ondervangt en opneemt in de aanbieding scoor je beter bij openbare aanbestedingen.

Residentieel

Afspoeling naar beken of grachten van nieuwe tuinen is een vervelend probleem. Wij kunnen met een structureel versterkte aanplant de oevers versterken en erosie vermijden. Door met voorbeplante matten te werken spaar je tijd en kosten uit en vermijd je latere kosten aan de beek.

Interior Design

Opgehoogde taluds en lange hellingen bieden privacy in woningen en kantoren. Maar dan ook alleen als ze snel en mooi begroeien. Snelle wortelgroei en grondfixatie maken het grote verschil.

Exterior Design

Golvende tuinen die in glooiing naar een waterpartij aflopen. Met de juiste aanpak kan dat een blijvend succes worden. Lnngdurige preventie van erosie en afspoeling is daarbij absoluut essentieel.

Property Appraisal

Een mooie en degelijk afgewerkte oever geeft een keurige indruk bij oplevering. Zeker bij project oplevering geeft dat een aangenaam en positief gevoel bij alle partijen.

Commercial

Afwerking van oevers en taluds