Gerealiseerde Water Projecten Navicula BV

Hier krijg je een overzicht van onze gerealiseerde water projecten en hoe deze aangepakt worden in verschillende sectoren, zoals publieke projecten overheid, industrie en privaat.

Expertise en ronkende namen van teamleden zijn allemaal mooi, maar ze betekenen niets zonder toepassingen in de praktijk. Met 35+ jaar ervaring in duurzaam waterbeheer hebben we ondertussen al heel wat water projecten verwezenlijkt.

Onze projecten kunnen opgedeeld worden in 3 grote groepen; publiek, commercieel en privaat. Klik op de vette cursieve tekst voor navigatie naar de relevante rubriek, of op de onderstaande fotografie en buttons om direct naar de relevante pagina te klikken.

  • Publieke waterbeheer projecten voor onze overheden.
  • Commerciële projecten omtrent water voor de industrie en bedrijven.
  • Private waterprojecten voor particulieren.

Daarnaast bestaat er ook een opdeling volgens de benodigde aanpak en complexiteit van het project. We spreken hier over enkelvoudige technische oplossingen, preventieve biologische interventies en ecologische synergetische technieken. Je kan hierover meer ontdekken door op de vette cursieve tekst te klikken.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de meeste projecten een combinatie van verschillende technieken bevatten en binnen de preventieve sector vallen. We geven hieronder een voorbeeld van onze gerealiseerde water projecten. Zit je met vragen over een bepaald project? Aarzel niet om ons team waterspecialisten vandaag nog te contacteren.

Plaatsing van drijvende planteneilanden op het IJzerkanaal te Antwerpen door Navicula en partners
Koen Vanhoutte navicula pond cleaning

Water Projecten Publieke Sector

Waterprojecten voor de publieke sector zijn vaak vrij complex en grootschalig. Het doel is hier om ons natuurlijk erfgoed te beschermen. Deze zijn ook van primair belang bij klimaat mitigatie, om noodweer situaties te voorkomen.

We richten ons hierbij voornamelijk op een duurzaam herstel van het algemeen waterlandschap, zoals beken, rivieren, natuurdomeinen, stads- en parkvijvers en provinciale domeinen. Hierbij maken we gebruik van complexe technieken zoals de begroening van waterlopen met bv. groenblauwe corridors – alsook beek-begeleidende landbouw – om het gewenste aquatisch herstel en optimale hydrologische retentie van de grondwatertafel te bekomen.

Deze maatregelen resulteren verder ook in een betere natuurlijke waterzuivering die onze drinkwatervoorziening en irrigatie in de landbouw zal bevorderen. Ook de reductie in algenbloei en een verminderde nood aan algenbestrijding zijn hier een positief gevolg van.

Ontdek onze gerealiseerde publieke water projecten – zoals de Ledebeek, de Grote en Kleine Gete, de Poekebeek, de Gasmeterlaan in Gent, het Ijzerkanaal, vele provinciale en kasteeldomeinen, etc. hier!

Commerciële Waterbeheer Projecten Voorbeelden

Onze commercieel gerichte waterbeheer projecten richten zich op afvalwater verwerking, carbon compensatie en duurzaam commercieel waterbeheer.

Bedrijven worden alsmaar meer milieubewust – vaak gedreven door de tandem regelgeving/consument – en waterbeheer maakt daar een groot deel van uit. Maar daarnaast doen ook spelers buiten de industriële sector beroep op onze diensten; denk bv. aan golf terreinen, waterpretparken en de landbouwsector.

Hier gaan we samen met hen – en onze partners – op zoek naar de meest efficiënte en financieel voordelige oplossing.

  • Voor de industriële sector kan dit over afvalwater- en proceswaterbehandeling of recirculatie gaan.
  • Binnen de agrarische sector zien we een groeiende vraag naar bron- en boorwaterbehandeling.
  • Maar ook visvoeder, aquacultuur, algicultuur en nutraceuticals producenten doen hun voordeel bij een duurzaam commercieel waterbeheer.
  • In de horeca, wellness, sauna, spa, zwembaden en waterpretparken groep bieden we zowel advies tot herstel van de aquatische balans aan als ontsmetting protocollen. Dit om ongewenste algen en de gevreesde blauwalgenbloei in de kiem te smoren.

Ontdek heel wat voorbeelden van onze commerciële waterprojecten duurzaamheid door hier op de vette cursieve tekst te klikken. Ons team pakte o.a. het Zilvermeer in Mol aan, de Blaarmeersen, maar ook internationale projecten binnen de aquacultuur en algicultuur.

Verwezenlijkte Water Projecten Privaat

Hier begon alles voor Navicula. Niet alleen voor onze stichter dr. Koenraad Vanhoutte, PhD, MSc, MBA, maar ook voor veel van onze waterexperten. We blijven actief binnen de verwezenlijking, het onderhoud en de opvolging van particuliere projecten. Zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen bij ons terecht voor wetenschappelijk onderbouwd advies, en dat weten ze! De grootteorde van onze verwezenlijkte water projecten privaat kan sterk variëren.

We werken aan kleinere watertuinen en natuurlijke zwemvijvers over de integratie van planten- en beekloopfilters tot grotere private waterpartijen zoals kasteelvijvers en bij uitbreiding het omringende waterlandschap.

Allen maken ze deel uit van het waterlandschap en ons aquatisch ecosysteem. Je staat er soms verbaasd van hoeveel waterdiertjes er plotseling opduiken in een voormalig “dood” beschouwde tuin, eens je een vijver aanlegt. Vandaar dat we hier actief aan blijven werken. Het is bovendien ook een ideaal platform voor de verdere ontwikkeling van ons sociaal draagvlak, omdat we het grotere plaatje kunnen duiden bij elke klant.

Wil je voorbeelden zien van onze private waterprojecten? Klik dan op de vette cursieve tekst. Hier ontdek je voornamelijk natuurlijke zwembaden, vijvers en gerelateerde aspecten, zoals terrassen en onderhoudsapparatuur vijver.

Daarnaast bestaat er ook vraag naar private waterzuivering, water voor irrigatie, boorputten en integratie van hydroponics en aquaponics binnen de huisomgeving.

Dienstverlening Verwezenlijkte Waterprojecten Voorbeelden

De gerealiseerde water projecten bij Navicula spreiden zich uit over heel wat disciplines. Van aquatisch herstel van het waterlandschap over tertiaire afvalwaterbehandeling tot de aanleg en het onderhoud van natuurlijke zwemvijvers.

Onze dienstverlening gaat vaak over totaalprojecten. We beginnen meestal bij een voorstudie en basis ontwerp. Hier komen wateranalyses, vijveraudits, technische en financiële haalbaarheidsstudies bij kijken, alsook wetenschappelijk of praktische expertise en advies.

Wordt het project goedgekeurd, dan realiseren we het project zelf, of bieden begeleiding aan bij uitvoering door derden. Daarna staan we, indien gewenst, ook in voor de opvolging – al dan niet met een onderhoud takenpakket. Ook legale technische expertises bij betwisting voor andere partijen zitten binnen ons portfolio.