Expertise team waterbeheer slider

Expertise Team Waterbeheer Projecten

Complexe aquatische ecosystemen op duurzame manier aansturen vraagt heel wat kennis en ervaring – zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. Niemand kan specialist in alles zijn – elk heeft zijn discipline en interesses. Vandaar dat we een expertise team in duurzaam waterbeheer samenstelden.

Ons team bevat een groep specialisten, elkeen met zijn relevante specialistische ervaring binnen aquatische ecologie, gerelateerde disciplines en technische applicaties. Denk aan aquatische (micro)biologen en botanici, limnologen, bodemkundigen, waterfiltratie en afvalverwerking specialisten, drijvende eilanden installateurs, beroepsduikers, visserij biologen, terrestrische botanici en communicatieve creatievelingen.

Navicula werd in 2010 opgericht door dr. Koenraad Vanhoutte, PhD, MSc, MBA. Zijn bedrijf en expertise team waterbeheer projecten bevat 35+ jaar ervaring in duurzaam waterbeheer in een breed spectrum aan beproefde en succesvolle waterprojecten en waterbeheer opdrachten.

Ons aquatisch expertise team past deze uitzonderlijke en gespecialiseerd kennis toe binnen diverse niches van duurzaam waterbeheer. Aquatisch landschapsherstel, hydrologie, noodweer preventie, blauwalgencontrole, regeneratieve landbouw en patrimoniumbeheer, om er slechts een paar te noemen.

Hiervoor beschikken wij over tal van systemen, technologie en kennis die buiten het klassieke denken vallen. Samen formuleren we oplossingen waar anderen niet aan denken; of zich eenvoudigweg niet eens aan wagen.

Door gecontroleerd kwalitatieve biofloc productie te sturen kunnen wij met onze systemen snelle en duurzame resultaten boeken. Dit principe ligt aan de basis van aquatische ecosystemen wereldwijd. Het is een fundamenteel ecologisch proces dat wij in praktische toepassingen omzetten.

Leden Expertise Team Waterbeheer

Dit is een overzicht van de kernleden en stichter van Navicula BV. We werken daarnaast nog samen met een heel uitgebreid spectrum aan specialisten – zowel academici als voor praktische uitvoering. Deze kan je verderop terugvinden.

Koen Vanhoutte navicula pond cleaning

Wist je dat dr. Vanhoutte ook winnaar was van de ‘Green Shoot Awards for Most Innovative Technology’?

Als aquatisch microbioloog en limnoloog is dr. Koenraad Vanhoutte, PhD, MSc, MBA de stichter en CEO van Navicula BV.

Met talloze relevante publicaties, professionele cursussen & technologie platformen op zijn palmares wordt hij internationaal beschouwd als een expert in zijn onderzoeksveld.

Deze seriële ondernemer is bovendien de uitvinder van maar liefst 9 internationale patenten binnen zijn veld van expertise. Hij bezit een wetenschappelijk netwerk dat zich uitstrekt van zijn almamater, de Universiteit van Gent (UGENT, BE) over de Universiteiten van Guam (USA) & Arizona State University (ASU) tot Panzhihua University (P.R. China).

Als aanvulling hierop vormt zijn industrieel netwerk, met de belangrijkste opinieleiders en beslissingsmakers globaal – de bekroning op zijn expertise. De lijst is te lang om hier compleet op te nemen. Een aantal kenmerkende contacten zijn bv. Dr. De Bruyne (IDEA), Dr. S. Koseoglu (Bioactives World Forum), Dr. Mark Edwards (ASU), Dr. Verdelha (European Algae Biomass Association) en de voormalige Sr. Loan Officer bij de Wereldbank, Dr. Wahid Hajri.

Dr Vanhoutte changed the benchmark setting for the ‘algae to biofuels’ market.

World Biofuels Market

It is really cool he jumps into the muck with the rest of us!

Yves

Dredging Operator

Publicaties en Samenwerkingen

Expertise Team Waterbeheer Raf Seghers profiel foto

Raf Seghers – Zaakvoerder Seghers Eco Plant – Expert waterzuivering, bodemdeskundige, duurzame landbouw specialist.

Raf is geen liefhebber van de spotlight, ondanks zijn vele verwezenlijkingen. Als zaakvoerder bij Seghers Eco Plant is hij een van de toonaangevende specialisten in waterzuivering en duurzaam waterbeheer integratie. Voor watervraagstukken waar niemand nog een weg in zit komt men al vaak bij Raf te rade.

Van het bouwen van een compleet resort in Afrika met duurzaam water en landbouw management, over bekroonde waterzuiveringsprojecten binnen de digitale fotografie tot zijn huidige betrokkenheid binnen ons team. Zijn insteek wordt telkens gekenmerkt door pragmatisme en efficiëntie in uitvoerbaarheid.

Zijn deskundig praktijkgericht advies en ongeëvenaarde werklust zijn onmisbaar.!

Richard Haine & Leela O’DeaFrog Environmental UK

Hun bedrijf biedt milieudiensten aan, zoals slibbeheersing, drijvende ecosystemen en ontwerp van natte gebieden, waterzuivering, luchtbellengordijnen, enz. Sommige van hun technologieën hebben meerdere prijzen gewonnen.

Richard Haine expertise team waterbeheer - founder Frog Environmental UK

Richard Haine BSc CEnv C.WEM MCIWEM is medeoprichter van Frog Environmental en een Geregistreerd Milieudeskundige; hij is een Milieuwetenschapper met een achtergrond in operations en projectmanagement. Navicula BV werkt heel graag samen met Richard en zijn team, vanwege zijn deepliggende bezorgdheid voor het aquatisch milieu en zijn aanspreekbaarheid.

Leela o'Dea - expertise team waterbeheer - founder Frog Environmental UK

Leela O’Dea, BSc MSc CEnv C.WEM MCIWEM – Na sinds 2000 in het zoetwatermilieu te hebben gewerkt, heeft zij vele jaren doorgebracht met het adviseren van aannemers in het Verenigd Koninkrijk over technische kennis en beste praktijken om effectieve plannen voor waterbeheer op oppervlaktewater te leveren. Zij richtte samen met Richard het bedrijf Frog Environmental UK op!

Dr. Ignace Debruyne – Zaakvoerder IDEA – Expert Filtratie Olie en Vetten.

Als specialist in de industriële scheiding van vetten en water is Ignace, net als Sefa Koseoglu, een referentiepunt in de voedingsindustrie.

Zijn kennis en technische interventies komen ideaal van pas binnen de afvalwaterverwerking, maar kennen ook applicatie binnen een breder spectrum aan waterfiltratie opdrachten. We doen dan ook graag beroep op zijn expertise bij complexe waterzuiveringsmissies!

Ignace Debruyne expertise team waterbeheer - olie filtratie specialist.
Dr. Sefa Koseoglu - expertise team waterbeheer - olie filtratie specialist

Dr. Sefa Koseoglu – Zaakvoerder Membrane World USA – Expert ultra filtratie en separatie

Sefa Koseoglu is een wetenschappelijk expert in membraanfiltratie. Hieronder verstaan we microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose filtratie. Zijn bedrijf Membrane World biedt innovatieve en kost efficiënte oplossingen voor complexe problemen omtrent separatie van substanties. Ze ontwikkelen membraanfilters en bieden de knowhow om deze in een procesomgeving optimaal te gebruiken.

Door samenwerking met ervaringsdeskundige Europese partners kunnen ze complete oplossingen bieden voor afvalwaterverwerking, product recyclage en ingrediënten purificatie gerelateerde problemen.

Hugo De Wettinck – Zaakvoerder Gravelpond België

Vegetatie specialist, technisch specialist en landschapsecoloog.

Waterlopen, meren en poelen, staan via het water over en doorheen de bodem in doorlopend contact met de ruimere omgeving. Dit heten we het aquatisch bekken.

Het water in de beek, o.a., is verbonden met de vegetatie op de oevers, in de uiterwaarden, de broekbossen en de vochtige weilanden. Kennis van deze specifieke vegetatie is essentieel om landschappelijk waterbeheer uit te voeren.

Hugo heeft als vegetatie deskundige en landschapsecoloog bijgedragen aan de Inventarisatie & monitoring inheemse planten – natuurwaardes van Vlaanderen. Verder werkt hij mee aan tal van complexe aquatische vegetatie en biodiversiteitsplannen, zoals voor de Diergeneeskunde UGENT (Site Melle). Hij is ook de bedenker van de Gravelpond zwemvijver, die uitmunten door hun rijkdom aan salamanders.

Academisch kennis omzetten naar praktische oplossingen en die dan effectief installeren vraagt zowel een grondige technische kennis als ervaring in de aquatische wereld. Hugo is met zijn uitzonderlijk plantenkennis en unieke ervaring in grindfilters ideaal geplaatst om ons hierbij te helpen. Hij staat verder ook in voor vijveraudits en voorstudies.

Hugo Dewettinck expertise team waterbeheer - bubbelgordijnen.
Drijvende planteneilanden tegen blauwalg en rivierrenovatie in Kings Cross bij Regent's Street London UK

Wouter Van der Stichel – Marketing & Communicatie Navicula

Denk bij dit profiel aan een passie voor natuur, tekst en communicatie, geïntegreerd in een nieuwgevonden liefde voor IT en SEO. Combineer dit met een achtergrond in linguïstische antropologie, bedrijfspsychologie en marketing. Deep diving in data & metadata met behulp van AI interface systemen voor achtergrond onderzoek en online literatuur studie voor project opdrachten maken ook deel uit van zijn taken.

Expertise, ervaring en kennis zijn belangrijke aspecten; maar een gestroomlijnde samenwerking tussen onze teamleden is ook cruciaal. Communicatie maakt de efficiënte implementatie van onze duurzame waterbeheer projecten mogelijk. Ook het succes van ons sociaal draagvlak is hier afhankelijk van. Zo kunnen we onze boodschap omtrent duurzaam waterbeheer overdragen aan alle betrokken partijen, van particulier over industrie tot onze overheden.

 

Wouter Van der Stichel - expertise team waterbeheer - marketing en communicatie.

Uitgebreid Netwerk Expertise Team Waterbeheer

Naast ons kernteam doen we ook nog beroep op een variabele portfolio aan contacten met relevante ervaring, afhankelijk van de project noden. Zo werken we bv. nauw samen met aquatische architecten en archeologen, moerasspecialisten, dierenartsen met specialisatie in waterdieren, sector specifieke waterspecialisten, internationale wetenschappers, aquacultuur & aquaponics specialisten, hydrologen, etc…

Willen jullie ook deel uitmaken van ons breed netwerk en sociaal draagvlak? Aarzel dan niet om onze waterbeheer specialisten hier te contacteren.

Dr. Vanhoutte is one of the leading micro-algae experts in aquaculture and fundamentally changed production systems in the larval stage farming.

Dr. Süreyya Özkizilcik

Aquaculture Nutrition Expert, Nutra Yem Turkije

Sociaal draagvlak collage header

Expertise Team Waterbeheer Takenpakket

Ons team biedt een breed spectrum van diensten aan, die we onze waterbeheer opdrachten heten. Afhankelijk van de noden binnen een project leveren we diensten van voorstudies over uitvoering tot opvolging en onderhoud (DBM Design, Build, Maintain). Daarnaast bieden we ook wetenschappelijke expertises en haalbaarheidsstudies – zowel technisch als financieel – als vast onderdeel van ons portfolio.

Wij vertrekken vanuit wetenschappelijke kennis in complexe water-ecologie. Die inzichten hebben we over decennialange ervaring vertaald naar concrete technologische oplossingen. Die zijn voor ons vandaag eenvoudig en flexibel toepasbaar. We maakten het complexe toegankelijk voor pragmatische uitvoering.

Het is echter niet zinvol om projecten aan te nemen waar er geen zinvolle match is tussen de vraagstelling en onze technologie. Het is eveneens belangrijk dat er een goede samenwerking mogelijk is tussen alle betrokken partijen – inclusief lokale of regionale overheden – in navolging van alle relevante regelgeving.

Plaatsing van drijvende planteneilanden op het IJzerkanaal te Antwerpen door Navicula en partners

Aquatisch Expertise Team Werking

Bij grote aquatische opdrachten die onder ons beheer vallen is organisatie van begin tot einde cruciaal. Dit komt zowel het milieu, de klant en ons sociaal draagvlak ten goede. De normale doorloop van een traject omvat minimaal 5 stappen:

 • Met een Intake gesprek – of exploratieve online meeting spelen wij kort op de bal. Wij kunnen snel inschatten als wij u van dienst kunnen zijn of niet.
 • Daarna volgt een beperkte voorstudie die als korte evaluatie en oriëntatie studie dienst doet, voorafgaande aan voorontwerp traject. Zodoende kan een duidelijk bereik en heldere doelstellingen door partijen overeengekomen worden. Heldere afspraken maken tevreden klanten.
 • Het Voorontwerptraject gaat verder in op de ontwikkelingsmogelijkheden, technisch-biologisch, waterbouwkundig maar ook de vergunning technische werkomgeving (redelijkheid van de tijdslijn). Dit kan ook opgenomen worden in de volgende stap.
 • Project overeenkomst: de inhoud kan gaan van een creatieve visie ontwikkeling, of concreet ‘problem solving’ traject, over gedetailleerde ontwerpstudies met uitvoeringstekeningen, tot en met Design Build & Maintain projecten (DBM :all-in projecten). Wij werken hier probleemloos samen met andere, eventueel aangebrachte, partijen (studiebureaus, aannemers, overheden, organisaties).
 • Eventuele uitbreidingen of zijtrajecten zijn mogelijk als afzonderlijke projecten en kunnen in de planning opgenomen worden.

MERK OP – De wetenschappelijke & technische studies en projecten die we aanbieden zijn niet gericht op het zoeken naar een minst vervelende oplossing of om een agenda door te drukken of te valideren. Wij doen niet mee aan Greenwashing. Eenmaal wij een opdracht accepteren dan staan de overeengekomen doelstellingen van het project centraal.

Bij de ‘gerechtelijke expertises’ die we aanbieden zijn we niet gericht op het zoeken naar de gemakkelijkste minnelijke schikking. We gaan op basis van de stand van de technologie, recente ontwikkelingen binnen de aquatische technologie, geldende wetgeving, ‘codes of good practice’ en gangbaarheid in de professionele sector – in combinatie met onze ervaring – een correcte analyse aanmaken van wat er fout ging en nog kan gaan. De bevindingen worden neergeschreven in een rapport met alle stavende stukken bijgevoegd, zodat dit kan gebruikt worden door verzekeringsmakelaars of justitie, indien nodig.

Voorbeeld Projecten

Hier geven we snel even wat voorbeeld projecten mee die de variatie binnen ons expertise team waterprojecten kan duiden. Dit is allesbehalve een exhaustieve lijst. Voor een compleet overzicht van onze gerealiseerde water projecten klik je op de vette cursieve tekst.

drijvende eilanden te Ieper

Belgische Projecten

 • Stad Ieper – Planteneilanden op de Stadvesten
 • Stad Antwerpen – Stadbegroening op het Ijzerkanaal
 • Waterberging en Natuurherstel langs de Ledebeek
 • Kasteel van Poeke & Kasteel Villain XIV – Landschapsinfiltratie op Kasteeldomeinenen
 • Zilvermeer Mol – Preventiebeleid waterkwaliteit in provinciale zwemvijver
 • Tondelier Gent – Handhaving van waterkwaliteit met drijvende eilanden in Historische Gasmeters
 • Blaarmeersen Gent – Levende afsluitingen op het water door Drijvende Plantenmatten
 • Drinkwaterreservoirs Vivaqua – Blauwalg studies & preventie en mitigatie realisaties Blaarmeersen Gent
 • Majoorgracht Stad Ieper – Biodiversiteitsverhoging met Planteneilanden
 • Stad Antwerpen – Stadsbegroening op het IJzerkanaal
 • De Gete – Actieve consultancy en adviesrol
 • Beekgeleidende Landbouw – Waterverhitting – Blauw Groene Corridors

Ook in het buitenland is ons expertise team waterbeheer betrokken bij allerlei aquatische projecten, waaronder hier een aantal voorbeelden:

 • Stad London UK – Natuurherstel op Regent’s Canal
 • Jinan China – Blauwalgen Preventie in Yingri Lake – samenwerking advies na opleidingstraject Ignace De Bruyne en Sefa Koseoglu
 • Perch Lake USA – Zuurstofverhoging voor forel kwekerij – samenwerking advies na opleidingstraject Ignace De Bruyne en Sefa Koseoglu
 • Nederland – Aquatisch herstel binnen waterparken en vakantieparken op verschillende locaties.
 • Thailand & Cambodia – Analyse en voorstudies omtrent toxische algenbloeien en waterzuivering in kanalen op verschillende locaties, in samenwerking met lokale NGO’s
Drijvende planteneilanden in Jinan China

Expertise Team Waterprobleem Oplossingen

Met een passie voor water is het de professionele doelstelling van ons ‘team waterprojecten’ om gezond water voor iedereen beschikbaar te stellen. De achtergrond als aquatisch microbioloog van Navicula oprichter en zaakvoerder Koenraad Vanhoutte, laat ons toe om de complexiteit van waterbiologie te begrijpen. Combineer dit met 35+ jaar ervaring in allerlei gerelateerde disciplines, inclusief praktische productontwikkeling, en duurzaam waterbeheer staat op de kaart!

Ons expertise team waterbeheer werkt flexibel, creatief en efficiënt! We zijn geen consultants zonder meer. Wetenschappelijke analyse wordt gevolgd door een actie gericht voorstel tot oplossingen van het probleem – van de kleinste projecten tot globale urgenties.

Elk project is anders, elke vraag is uniek. Om het juiste antwoord te bieden wordt voor elk individueel project een toegewijd team samengesteld. Daardoor sluiten we optimaal aan bij uw project. Daardoor kunnen we ook een grote diversiteit aan projecten aan.

Deze creatieve aanpak rijkt zelfs tot historische studie om vergeten technieken vandaag terug als pasklare oplossingen aan te bieden voor concrete problemen. Efficiëntie ten top dus! Laat ons samen iets moois en duurzaams bouwen voor de volgende generaties.

Onze sterktes!

Flexibiliteit

Elk project is anders, elke vraag is uniek. Om het juiste antwoord te bieden wordt voor elk project een toegewijd team samengesteld.

Daardoor sluiten we optimaal aan bij uw project.

Daardoor kunnen we ook een grote diversiteit aan projecten aan.

Creativiteit

Wij putten uit een sterke bron van kennis en expertise. Onze gespecialiseerde opleidingen kennen altijd een praktische en/of technische onderbouw.

Zelfs historische studies zijn zinvol. Wist je dat sommige ‘vergeten’ technieken, vandaag een pasklare oplossing bieden voor concrete problemen.

Effectiviteit

Er zit geen sleur, verveling of verveling op onze ambitie. Zo zijn we altijd enthousiast om een project optimaal uit te werken en vlot af te ronden. .

Het geheim? Na elk groot project lassen we afwisseling in. Een sabbatical om zich te verdiepen in een onderwerp of een prototype bouwen om concepten te testen. Of gewoon rondtrekken met de rugzak.

SHORT BIOGRAPHY Dr Vanhoutte holds a PhD in Aquatic Biology of the University of Ghent but has since built a unique expertise far beyond that. He is the author of over 50 international courses and publications, holds 9 international patents to his name and has received 5 awards.

He is an internationally recognised expert in his field with personal endorsements by researchers at leading universities (The University of Ghent (BE), University of Guam (USA) & Panzhihua University (P.R.China); as well as industry & sector leaders e.g. Dr. De Bruyne (IDEA), Dr S. Koseoglu (Bioactives World Forum) & Dr. Verdelha (European Algae Biomass Association) and even the former Sr Loan Officer at the World Bank, Dr. Wahid Hajri.

But first and foremost Dr Koen Vanhoutte is an entrepreneur who wants to offer practical solutions to some of the real world problems that we are facing. Drought, heat, storms, food shortages and lack of clean water.

He recently announced to launch of a series of practical manuals on applied micro-algae / biofloc technology for food, feed and clean water. This ‘how to’ series is aimed at entrepreneurs seeking real world data relevant to their project. Thereby filling in the gap in publicly available information.

Koen Vanhoutte – founder – primary coordinator

I have a passion for the oceans. My professional goal in life is to understand how water ‘functions’. Then turn these functions to effective use.

My interest ranges from water treatment and desalination, over development of pharmaceutical compounds to food/feed production.

My background as aquatic microbiologist (Ph.D.) serves me well to understand the underlying mechanisms of the processes we observe in nature.

My experience as product developer & practical engineer serves me to turn these processes into useful tools. This way I turn the natural ‘wild prototype’ into modular eco-machinery or consumer products.

 • ‘Dr Vanhoutte is one of the leading micro-algae expert in aquaculture and fundamentally changed production systems in the larval stage farming.’ Dr. Süreyya Özkizilcik , Aquaculture Nutrition Expert, Nutra Yem, Turkey
 • ‘Winner of the Green Shoot Awards for Most Innovative Technology’, ‘Dr Vanhoutte changed the benchmark setting for the ‘algae to biofuels’ market’:  World Biofuels Markets.
 • ‘I think it’s really cool he jumps into the muck with the rest of us’ : Yves, Dredging operator.

 

 

 • Residential Design
 • Public Projects
 • Commercial/Factory Design

Clear & Safe Water for All!