Privacyverklaring (beknopte versie)

Uw persoonsgegevens worden door Navicula Bvba; Contact: Koen Vanhoutte; +32 485 611406 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop bij Navicula Bvba of de website Professionele-vijverstofzuiger.com en voor direct marketing en om u nieuwe producten, acties, evenementen of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op koen.vanhoutte@usa.net Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op de website: www.Professionele-vijverstofzuiger.com

Voor een gedetailleerde toelichting van onze privacy policy verwijzen wij naar onderstaande link:

https://professionele-vijverstofzuiger.com/privacy/

Kennisgeving

https://professionele-vijverstofzuiger.com/kennisgeving/

Disclaimer

https://professionele-vijverstofzuiger.com/disclaimer/

Cookies

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers