Logo ambachtelijke erkenning

Gezonde & Duurzame Waterkwaliteit

in Grote of Kleine Waterpartijen & Stromende Beken

– Van Recreationele Zwemvijver tot Historische Slotgracht & Kasteelvijver –

– Publiek of privaat, industrieel of agrarisch –

– Totaal project – advies – ontwerp – uitvoering – opvolging – beheer –

Integratie van de diverse functies dat water vandaag moet verenigen.

Met Drijvende planteneilanden voor Ecologisch herstel!

Drijvende planteneilanden, snelle installatie met inheemse waterplanten door Navicula en teams.

Gepatenteerde technieken

De gepatenteerde technologie biedt een ruime vrijheid aan ontwerp en design voor diverse vraagstukken waarop drijvenden planteneiland een antwoord kunnen vormen.

Drijvende planteneilanden en biomineralisatie!

Zuiver & Natuurlijk water: Dat is in essentie wat Navicula voor jouw project kan betekenen. Met de drijvende planteneilanden en biomineralisatie methode brengen wij natuurlijk water in de stad terug.

Wij werken met natuurlijke, duurzame en energie-ëfficiente methodes om water te zuiveren.

 • Kerntechnologie: biofloc biotechnologie
  • Drijvende Planteneilanden
  • Biominerale Systemen & Aquatische Micro-ecologie

Wij werken internationaal in residentiële, stedelijke en commerciële omgevingen,

maar ook pretparken en kasteelparken zijn ons niet vreemd.

Wij installeren ook preventieve installaties om slib en erosie van bouwwerven op te vangen. Dit vooraleer ze als ‘baggerspecie’ de rivieren en kanalen vervuilen of riolen verstoppen. Voorkomen is beter dan genezen.

Green Shoot Award

De gepatenteerde technologie waarop de biologische systemen gebaseerd zijn, werd in 2010 bekroond met de Green Shoots Award op de World Biofuels Market als meest Innovatieve Technologie van het jaar.

Wij leren elke dag opnieuw en bouwen verder aan onze expertise,

maar wij steunen altijd op deze pijlers:

Wetenschap

Techniek

Constructie & Bouw

Micro-biologie

Planten ecologie

Mineralisatie

Typische problemen die wij aanpakken

Algen

Blauwalg

Schuim op het water

Vissterfte

Vogelsterfte

Rottend slib

Woekering van planten

Zuurstof tekorten

Geurhinder & gasvorming

Luchtvervuiling in steden

CO2 Carbon captatie

Temperatuur verlaging in steden

Zware metalen

Geluidshinder 

Organische toxines

Chloramines + AOX

Hormonale disruptoren

Plastiek afval & partikels

Dat zijn slechts enkele van de belangrijke symptomen die wij definitief oplossen.

Net als een goede arts, werken wij niet louter op symptoom bestrijding.

We pakken elke problematiek aan de basis aan.

We zoeken de oorzaken en pakken die fundamenteel aan met blijvende oplossingen.

‘Waarvoor kun je bij Navicula concreet terecht?’

 

In de voorbije 25 jaar hebben we een grote diversiteit aan activiteiten en projecten aangepakt. Wij hebben daardoor een zeer brede ervaringsbasis in waterprojecten wereldwijd.

Onze teams hebben ook flink wat opmerkelijke projecten gerealiseerd. Daardoor zijn wij het ‘go to’ bedrijf voor de ‘niet zo klassieke’, of zelfs onwaarschijnlijke, waterprojecten.

Onze activiteiten zijn in de voorbije decennia sterk uitgegroeid, maar met een gerichte concentratie rond twee project types.

 1. Duurzame & natuurlijke waterbehandeling van grote waterpartijen en beeklopen
 2. Natuurlijke zwemvijvers en recreatie / sportvijvers

Hier zijn onze ‘core competenties’ optimaal van toepassing.

Dat resulteert op zijn beurt in een opvallende product – technologie groep

 1. Drijvende planteneilanden >> direct meer info? Klik op de knop >>

Onze gepatenteerde technologie systemen werken echter allemaal op basis van natuurlijke biofloc productie. Biofloc productie is één van de fundamentele ecologische processen in natuurlijke watersystemen. Deze technologie vormt de onderbouw van onze projecten.

Als verenigende visuele factor kun je denken: ‘natuurlijke water kwaliteit, groot of klein

 1. ‘Drijvende planteneilanden’ >>  leiden tot efficiënte waterzuivering
 2. ‘Bio/mineralisatie’ >> leidt tot natuurlijk zwemcomfort in gezond water
 3. ‘FunctioNaliteit’ >> correct ontwerp verbindt diverse complexe functies
  1. Zuivering, waterkwaliteit, riool, …
  2. Recreatie, sport, water, …
  3. Watertuin, park, esthetiek, …
  4. Historiek, erfgoed, …
  5. Natuur, bescherming, kerngebeid,…
  6. Overstroming, buffering, irrigatie, …

 

Onze Motivatie?

Wij bouwen aan een duurzame wereld door efficiënte waterprojecten!

 

Gezond, helder, zuiver water voor iedereen,

daar gaat het er bij ons over.

 

METHODIEK

Basis!

 

Wij vertrekken vanuit fundamentele wetenschappelijke kennis van aquatische biologie.

Bouwkunde, hydraulic engineering, mechanistische systemen, … dat zijn allemaal vitale, ondersteunende onderdelen. Daar hebben wij experten voor.

Maar dat is niet het eerste startpunt.

 

Eerst moeten wij omgaan met de onvoorspelbare, chaotisch-complexe eigenheid van natuurlijk water en aquatische biologie. Als dat nogal sterk klinkt dan is dat omdat aquatische ecosystemen wel degelijk complex zijn en de situatie vaak chaotisch. Dit is geen vakgebied waar je zomaar even instapt.

Daarin verschilt Navicula van andere watertechnologie of eco-solutions bedrijven.

Wij vertrekken vanuit kennis in complexe water-ecologie. Die inzichten hebben we over decennia lange ervaring vertaald naar concrete technologische oplossingen. Die zijn voor ons vandaag eenvoudig en flexibel toepasbaar.

Zoals reeds vermeld ligt het ‘geheim’ van ons succes in biofloc productie onder beheerste en gecontroleerde vorm. Dit kan extensief en wijds open in de vrije natuur gebeuren, of zeer intenstief en strikt ruimtelijk beheerst binnen een gecontroleerd reservoir of vat.

Door biofloc productie aan te passen op het niveau van micro-biologische samenstelling en natuurlijke mineralisatie kunnen wij de vitale aquatische en ecologische factoren die zuiver en gezonde water beheersen, gericht aansturen.

Daarna moeten wij die eerder onzichtbare biologie vertalen naar een concreet project, zoals drijvende planteneilanden in steden. Daarvoor moeten we met verschillende partijen rond de tafel zitten. Wij spreken de taal van de verschillende disciplines die nodig zijn om een project succesvol uit te bouwen. In veel opzichten zijn we soms meer vertaler – tolk tussen de betrokken sectoren dan projectmanager / consultant.

 

‘It’s a wet and messy business.

Prepare for the unexpected!’

 

Elk project is uniek!

Voor jouw project worden onze ‘core technologies‘ nauwkeurig afgestemd op de specifieke vereisten die je voorlegt.

Onze teams ontwikkelen, bedenken en bouwen het best passende, duurzame systemen voor water management en -zuivering van jouw project.

Drijvende planteneilanden en biomineralisatie 

Water heeft van nature zuiverende functies. Met onze biofloc systemen herstellen en verbeteren wij die natuurlijke functies. Helder en natuurlijk water werkt daarna voor ons en versterkt op zijn buurt de biofloc productie. Eenmaal het systeem succesvol opgestart is werkt het zelfversterkend en vormt het een blijvende oplossing.

Deze gestuurde functionaliteit wordt altijd zeer concreet en aantoonbaar toegepast in jouw project.

Bij elk project hoort er een uitgeschreven onderhoudsprotocol, nazichtsprocedures en controle proces. Zodoende heb je zelf controle over het systeem, maar je kan ook altijd bij ons terecht.

 

We werken met zowel grote als kleine watervolumes, dit voor residentiële, publieke en industriële toepassingen.

We voorzien bij de projecten eveneens uitvoering, apparatuur, constructies, training en opleiding.

Samenwerking!

Hoe verloopt het?

 

Wij zijn absoluut voorstander van een transparante samenwerking.

Daarom volgen wij het onderstaande traject naar de uitvoering van een project toe.

 

Heb je vragen? Contacteer ons!

 

 1

Eerst is er een intake gesprek. Daarin wordt uw vraag en project gekarakteriseerd. Dat is belangrijk omdat wij streng aan onze focus vasthouden.

Wij nemen enkel deze projecten aan waar er een zinvolle match is tussen de vraagstelling en onze technologie. Het is eveneens belangrijk dat er een goede samenwerking mogelijk is tussen alle betrokken partijen incl. vb lokale of regionale overheden / regelgeving.

Conclusie: als er een match is, dan volgt er een eerste werkvergadering.

2

Na (of tijdens) de eerste werkvergadering volgt er een voortraject. Tijdens het voortraject wordt het type van samenwerking vastgelegd: totaalproject, ontwikkeling, consulting, project management,…

Oplevering: Memorandum of understanding (MOU)

3

Vergunningen en regelgeving. Deze stap is noodzakelijk door de immer toenemende complexiteit aan regels en richtlijnen op alle niveaus, dit zowel sectorieel als vanwege de overheden incl het EU niveau.

We nemen deze stap tegenwoordig afzonderlijk om de kans op een valse start te vermijden. Niemand wil vol goede moed aan een project beginnen om het dan onverwachts drie jaar in de koelkast te moeten steken.

Oplevering: Verslag 1

4

In de volgende fase wordt er een gedetailleerde voorstudie uitgewerkt. De doelstelling hiervan is om een zo nauwkeurig mogelijk kostenplaatje te voegen bij het uit te voeren project.

Dat houdt ook in dat we de onvoorspelbare risico- en kostenfactoren identificeren. Het concrete karakter van de voorstudie hangt uiteraard af van de doelstelling en de conclusies van de voorgaande twee stappen.

Oplevering: Voorstudie dossier

5

Uitvoering & Opvolging

Oplevering:

 1. Uitvoeringsdossiers
 2. Opleveringsdossier
 3. Uitvoering in project fases
 4. Opvolging – opleiding

CORE TECHNOLOGIES

Toepassingsvelden van onze aquatische technologie en expertise

Wij vertrekken vanuit twee ‘core technologies’

Drijvende planteneilanden en biomineralisatie

Drijvende eilanden:

 • Wat doen die? Kort samengevat:

Ecosysteem herstel met waterplanten, micro-organismes en nutriënten transfer

Dit gebeurt door middel van de bloeiende ‘drijvende eilanden’ en bacteriële ‘biofloc’ productie ter plaatse op discrete lokaties in de grotere waterpartijen. Vaak lijken de eilanden relatief ‘klein’ ten opzichte van het totale oppervlakte of volume, maar in werkelijkheid zijn ze de motor die alles doet draaien. Het gros van de actie gebeurt onder water 😉

Voorbeeld: kasteel- of parkvijvers met een teveel aan slib, maar ook mestbezinking van een dierenpark/zoo in lagunes of waterlandschap.

 

Overzicht

Uitgebreide toepassingsvelden

Residentieel

 • Biozwembad
 • Zwemvijver
 • Natuurlijke vijvers
 • Waterzuivering
 • Drinkwater
 • Boorputten
 • Aquaponics

Publiek/openbaar

 • B&B / Hotel / Golf
 • Wellness/Sauna/Spa/Zwemmen
 • Waterzuivering
 • Begroening van waterlopen
 • Algenbestrijding / drinkwater
 • Stads- en Parkvijvers
 • Historische Domeinen

Industrieel

 • Proceswaterbehandeling
 • Bron-/boorwater behandeling
 • Blusvijvers / algenbestrijding
 • Afvalwaterbehandeling
 • Ontsmetting / CIP
 • Aquacultuur/algenproductie
 • Vis-/veevoeder – nutraceutical

Diensten

 • Ontwerp en realisatie
 • Wateranalyse / vijveraudit
 • Technologie audit
 • Totaal projecten
 • Aquaponie/hydroponie
 • Algenfabriek /-farm
 • Tuin/B&B/Hotel
 • Project begeleiding

Toepassingen

 • Chloorvrije zwembaden
 • Outdoor / landscape / tuin
 • Waterzuivering
 • Viskweek / algenkweek
 • Ontsmetting / water
 • Filtratie / water
 • Drinkwater
 • Renovatie /  nieuwbouw

Produkten

 • Onderwater elektra
 • Outdoor elektra
 • Rainfresher unit
 • Esthec Terrace
 • Ontijzeraars (Fe/Mn)
 • Drijvende eilandfilters
 • Biozwembad filters
 • Waterlelie Aanplant

Realisaties, projecten en case studies

Ons credo: Duurzame oplossingen

Wij geloven in duurzame oplossingen omdat deze efficiënter zijn in gebruik van energie, grondstoffen en budget. Veelal zijn ze domweg de betere economische keuze met blijvende functionaliteit.

Water is ons meest kostbare goed en is van iedereen. We moeten er dan ook intelligent mee omgaan. De praktijk heeft ons geleerd dat de beste oplossingen, veelal duurzame oplossingen zijn. Dat werd niet ingegeven door een a priori keuze, maar is het gevolg van de juiste vragen te stellen en intelligente doelstellingen voorop te stellen.

De Planeet Aarde kan gerust zonder ons verder, wij daarentegen kunnen niet verder zonder gezonde aarde, lucht en water.